Hoe ziet een behandeltraject eruit

Intake


Na een gratis proefsessie volgt de intake. Tijdens deze intake wordt met u besproken welke klachten of wensen er zijn, welke tarieven we hanteren en geven wij de intakelijsten.

Afnemen van een EEG


Daarna zal er een EEG (elektro-encefalogram) (http://nl.wikipedia.org/wiki/Elektro-encefalografie) afgenomen worden. Er wordt tijdens de EEG op 20 gespiegelde locaties hersenactiviteit gemeten door middel van in een “badmuts” verwerkte sensoren.

Het afnemen van een EEG

Neurofeedback Kennemerland EEG meting

Nadat is vastgesteld op welke punten het EEG significant anders reageert dan bij een gezond persoon zal het behandelplan gemaakt worden. Door de uitkomsten van het EEG naast de intakelijst te leggen wordt er geanalyseerd of neurofeedback ingezet kan worden of niet.

15-30 Trainingen 


neurofeedback Kennemerland electroden

De elektroden worden op het hoofd en de oren bevestigd.

Tijdens de trainingen worden een aantal sensoren bevestigd op de schedel met een hechtingspasta. Deze sensoren registeren elektrische activiteit van de hersenen. Deze activiteit wordt vertaald in de computer en de computer geeft direct de feedback weer op een beeldscherm. Als de hersenen de juiste golven produceren belonen we ze met positieve feedback (operante conditionering) in de vorm van beeld of geluid. De hersen signaleren deze beloning en zo kan je het brein beïnvloeden. De hersengolven leren gedurende een training en de therapeut maakt de training moeilijker of als dit nodig is makkelijker. Door dit te blijven herhalen weten de hersenen op een gegeven moment wat ze moeten doen en kunnen ze dit uit zich zelf. Het aantal behandelingen dat iemand nodig heeft kan sterk verschillen. Het hangt mede af van de aard, de ernst en de duur van de klachten. Gemiddeld genomen kunt u uitgaan van 15 – 30 sessies voor een goed en blijvend resultaat.

De eerste effecten 


Deze zijn vaak na 8 tot 10 sessies te merken.  Sommige klachten, zoals slaapstoornissen, kunnen binnen 10-15 sessies afdoende worden behandeld. Bij andere klachten of ziektebeelden, zoals ADHD en depressie, zijn veelal meer sessies nodig om maximale verbetering te krijgen.

Tussentijdse evaluaties 


Wij evalueren continue of verdere voortgang van de behandelingen noodzakelijk is. Hierbij worden de verbeteringen van de hersengolven en verbeteringen van de klachten in kaart gebracht en vergeleken met de voormeting.

Frequentie trainingen


Aan te raden is om minstens 2 maal per week te trainen. Hierdoor kan de duur van de therapie verkort worden. Dit komt door het sneller inslijten van gewenst hersenactiviteit.

Ontspanningstraining / Alfa – theta 


Na de sessies waarin de fysiologische stabiliteit bereikt is (20 a 30 sessies), is het mogelijk nog alfa – theta trainingen te ondergaan. Een alfa-theta trainingstraject heeft vaak aanzienlijke veranderingen in uw leven tot gevolg.

Neurofeedback Kennemerland ontspannings training alfa theta

Het is een ontspannende training die met gesloten ogen gedaan wordt. Voorbeelden van resultaten zijn: het verbeteren van creativiteit, stabiliteit en rust in alle situaties, ontdoen van negativiteit uit het verleden, in staat zijn om openlijk te praten met uw familie, verlies van woede en jaloezie, het nemen van beslissingen en overgaan tot actie.