Vragen

Hoeveel trainingen zijn doorgaans nodig?

Dit is afhankelijk van onder andere de combinatie van de klacht(en) en de mate van disbalans die de hersenen vertonen. Gemiddeld kan gezegd worden dat er tussen de 15 en 30 trainingen nodig zijn om een blijvend resultaat te boeken.

Hoe vaak per week moet ik neurofeedback trainen?

Ideaal is om minstens 2 keer per week. Als er al vaker getraind is kan soms met een keer per week volstaan worden of kan in een enkel geval soms een week overgeslagen worden.

Kunnen de klachten weer terug komen?

Onze ervaring is tot nu toe dat, indien de klachten verdwijnen, deze ook nauwelijks meer terug komen, tenzij er een nieuwe stress situatie ontstaat door bijvoorbeeld nieuw trauma.

Vergoedt mijn verzekering neurofeedback?

Een aantal aanvullende verzekeringen vergoeden een gedeelte van de behandeling omdat we aangesloten zijn BATC.

Kan mijn zoon/dochter zijn/haar Ritalin of Concerta minderen of stoppen tijdens of na de training?

Een neurofeedback trainer zal zich nooit mogen bemoeien met de medicatie. Wij kunnen wel advies geven om dit in overleg met de behandelend arts te regelen. Door vermindering van de klachten komt het voor dat de medicijnen inderdaad verminderd of zelfs gestopt kunnen worden.

Is het nodig mijn medicijnen te stoppen tijdens de neurofeedback training?

Nee, dit is niet nodig. Veel medicijnen (zoals antidepressiva) beïnvloeden wel de hersenactiviteit, maar onze cliënten en patiënten melden dat ze, ondanks het innemen van de medicijnen, toch verbetering voelen optreden van hun klachten en vaak zelfs ontdekken dat hun klacht verdwenen is. Antidepressiva kunnen doorgaans verminderd worden of helemaal gestopt, maar altijd in overleg met de eigen behandelend arts.

Is het resultaat van neurofeedback aan leeftijd gebonden?

Nee, in principe niet. Het afgelopen jaar is in deze praktijk zelfs een jongetje van 6 jaar met goed succes getraind, evenals een dame van 71 jaar. Hersenen zijn erg flexibel als het gaat om leren!

Kan ik bij de training van mijn zoontje of dochter blijven?

In principe moet het geen probleem opleveren. Voorwaarde is wel dat het kind niet afgeleid wordt hierdoor en zich kan ontspannen.

Zijn er bijwerkingen mogelijk door deze training?

Uit ervaring is gebleken dat het veranderingsproces tijdens neurofeedback luchtig en soepel verloopt. Echter, heel soms is het mogelijk dat, doordat de hersenen een nieuwe balans opzoeken tijdens de behandelingsperiode, er wat lichte lichamelijke of psychische klachten ontstaan die dan weer snel verdwijnen. Aan te raden is om nooit een training te stoppen, wanneer er zo’n lichamelijk of psychisch ongemak optreedt. Meldt het aan uw trainer. Deze zal concluderen dat er beweging zit in de voortgang van het veranderingsproces. Wij kunnen dan deze feedback gebruiken om het protocol aan te passen aan uw tempo. Wel komt het voor dat er vermoeidheid optreed na een training. Meldt dit een volgende keer zodat ook hier het protocol aangepast kan worden.

Maakt het uit wie de neurofeedback toepast?

Ja, dat maakt zeker uit. Belangrijk is dat u zich goed informeert waar iemand de opleiding genoten heeft. Er zijn helaas neurofeedback trainers die met een apparaat werken waar geen E.E.G. mee gemaakt kan worden. Het is dan dus nooit mogelijk een totaal beeld te krijgen van de hersenactiviteit en een E.E.G. controle tussendoor is zeer gewenst. Aangeraden wordt om nooit zelf een apparaat te kopen en zelf aan de slag te gaan, ondanks het feit dat de verkopers van zo’n apparaat u verzekeren dat het geen kwaad kan. Iedere schommeling in hersenactiviteit kan weer een andere disbalans veroorzaken, wat weer andere protocollen vraagt. Neurofeedback vraagt om gedegen en goed opgeleide trainers.